Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Usługa wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia

Pisz, 27.04.2012 r.

1/ZUK/PZP/2012

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku, ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia, zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod oficjalnym tytułem PL-Pisz: Usługi wywozu odpadów, 2012-060238.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona niezwłocznie po opublikowaniu ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

Poniżej treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 kwi 2012 08:37
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1493 razy