Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na usługę wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

Pisz, dnia 12.06.2012 r.

1/ZUK/PZP/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na usługę wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Usługa wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia” dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm:  Amest Kętrzyn Sp. z o.o., Mażany; 11-400 Kętrzyn i  Skup – Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych „DBAJ” Marta Prychodko 12-140 Świętajno, ul. Spółdzielcza 3, za cenę jednostkową brutto wywozu 1 Mg odpadów 240,84 zł/Mg.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:  Amest Kętrzyn Sp. z o.o., Mażany; 11-400 Kętrzyn i  Skup – Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych „DBAJ” Marta Prychodko 12-140 Świętajno, ul. Spółdzielcza 3, za cenę jednostkową brutto wywozu 1 Mg odpadów 240,84 zł/Mg

 

Liczba pkt w kryterium:

-        cena jednostkowa brutto wywozu 1 Mg odpadów – 100 %

(240,84 : 240,84) x 100 = 100

Razem:100 pkt x 3 = 300 pkt

Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 08:07
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1572 razy