Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.

Pisz, dnia 12.12.2012 r.

2/ZUK/PZP/2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1, za cenę jednostkową brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 5,29 zł, cenę jednostkową brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 5,15 zł, odległość w km od siedziby Zamawiającego do dystrybutora – 0,30 km.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
„BENTRA” J. Dąbrowski , Z. Kijora, SP. J

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Liczba pkt w kryterium:

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 80 %
(5,29 : 5,29) x 80 = 80

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 17 %

(5,15 : 5,15) x 17 = 17

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 0,3) x 3 = 3
Razem:
100 pkt x 3 = 300 pkt

 

Data powstania: środa, 12 gru 2012 11:43
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1583 razy